Tuấn Nguyễn Hữu

Tuấn Nguyễn Hữu

Persönliche Informationen

Alter: 30
Geburtstag: 25 September

Über mich:

Nguyễn Hữu Tuấn - 25/09/1989

tình trạng: đang độc thân

nghề nghiệp: trang trí nội thất

sở thích: bóng đá, guitar, võ thuật..

Sprachen

Ich spreche:

  • Vietnamesisch | Muttersprache

Ich lerne:

  • Rumänisch | Anfänger